CHOCKFAST

Systemy posadawiania urządzeń
na tworzywach chemoutwardzalnych

CHOCKFAST ORANGE

Podkładki pod urządzenia wytwarzające ciepło w czasie pracy, również wykorzystywane do montażu łożysk, do osiowania szyn oraz jako zaprawa o wysokiej wytrzymałości

CHOCKFAST GRAY

Zaprawa do cienkich warstw wylewek.

CHOCKFAST RED

Bardzo wytrzymała, uniwersalna zaprawa do głębokich wylewek dla nowych instalacji, szybkie naprawy modernizacyjne, wygodne i trwałe szybkoutwardzalne rekonstrukcje fundamentu

CHOCKFAST BLACK

Podkładki na głębokich wylewkach umożliwiające swobodny przepływ powietrza pod urządzeniami wytwarzającymi ciepło, utrzymując stałe ustawienie ramy fundamentu.

CHOCKFAST BLUE

Olejoodporna pokrywowa zaprawa fundamentowa do nowych instalacji, także do umacniania i uszczelniania starych fundamentów, do przywracania oryginalnych wysokości