CHOCKFAST® BLACK

CHOCKFAST BLACK to specjalnie sporządzony, w 100% będący związkiem stałym, warstwowy obojętny odlew wylewowy, stosowany jako materiał podkładkujący lub zaprawowy. Ten unikalny produkt stosowany jest pod silnikami gazowymi i dieslowymi, kompresorami, generatorami, turbinami, motorami, pompami i wieloma innymi rodzajami urządzeń.

CHOCKFAST BLACK to ekonomicznie efektywna metoda zachowania wiecznie precyzyjnego ustawienia urządzeń krytycznych.

CHOCKFAST BLACK opiera się działaniu trudnych czynników środowiska, stwarzających możliwość wystąpienia fizycznego lub termicznego szoku. Jest idealny do zastosowań pod wytwarzającymi wysokie temperatury maszynami tłokowymi i przepływowymi, ze względu na swoją doskonałą odporność na pękanie i zmęczenie materiału spowodowane wysokimi temperaturami pracy. Tworzywo to nie kurczy się i ma dużą wytrzymałość uderzeniową i odporność na ściskanie. Ponieważ takie podkładki żywiczne:

  • Minimalizują narastanie ciepła w kierunku podstawy fundamentowej
  • Zapewniają precyzyjny i doskonały kontakt z płytą fundamentową
  • Dają wysoki współczynnik tarcia ułatwiający silne dociskanie silnika do podłoża
  • Redukują ewentualność uszkodzenia łożyska czy wału korbowego

CHOCKFAST BLACK został zaprojektowany jako grubo-warstwowy płynny materiał podkładkujący. Standardowa grubość podkładki wynosi 50mm (2″), jednakże równie dobre są grubsze bądź cieńsze wylewki. Podkładka o grubości 50mm podnosi urządzenie o 50mm nad podstawę fundamentową, co pozwala na swobodny przepływ powietrza, redukujący tym samym możliwość wygarbiania się podstawy fundamentowej. W przypadku wylewek o grubości poniżej 32mm lub powyżej 62 mm, należy skontaktować się z dystrybutorem ITW Philadelphia Resins.

Doskonała płynność CHOCKFAST BLACK pozwala na wypełnienia pustych miejsc przestrzeni podkładkowania oraz przyleganie do wszystkich nierówności powierzchni. To eliminuje potrzebę maszynowej obróbki płyty fundamentowej, nie tylko kosztownej, ale i czasochłonnej. Doskonały kontakt z powierzchnią oraz wysoki współczynnik tarcia międzyCHOCKFAST BLACK a płytą fundamentową maszyny zapewniają wiecznie precyzyjne ustawienie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK TERMICZNEJ ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ
Zakres Temperatur od 0 oC do 60 oC
27,0 x 10-6 / oC ASTM D – 696
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ 5,6 x 104 kg / cm2 ASTM D – 695
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 1216 kg / cm2 ASTM D – 695
(Modyfikacja)
POKRYCIE 4343cc na 8,6 kg
86860 mm2 @ 50mm grubości
CZAS UTWARDZANIA 48 godzin @ 15 oC
36 godzin @ 18 oC
24 godziny @ 21 oC
18 godzin @ 26 oC
TWARDOŚĆ 55 Barcoli – Pełne Utwardzenie ASTM D-2583
UDAROWOŚĆ WEDŁUG IZODA 0.23 N.m/cm ASTM D-256
KURCZLIWOŚĆ LINIOWA 0.00018 mm/mm ASTM D-2566
ŻYWOTNOŚĆ 45 min @ 21°C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE 350 kg / cm2 FED-STD-406
(Metoda 1041)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 204 kg / cm2 ASTM D-638
DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA ponad 18 miesięcy
CIĘŻAR WŁAŚCIWY (gęstość) 1.94 g / cm3