CHOCKFAST® BLUE

TWORZYWO ZAPRAWY FUNDAMENTÓW – CHOCKFAST BLUE

CHOCKFAST BLUE to dwuskładnikowa, nadająca się do wylewania, żywiczna zaprawa fundamentowa do zastosowań w ciężkich warunkach. Ten specjalnie zaprojektowany materiał jest często używany do zastąpienia stalowych płyt fundamentowych lub szyn przez podkładki żywiczne, odporne na wysokie temperatury pracy. Jego unikalne właściwości pozwalają na stosowanie bezpośrednio pod montażową powierzchnią maszyny, w warunkach dużego nacisku. Typowe zastosowania dotyczą zaprawy fundamentowej pod silnikami diesla, kompresorami, generatorami, przekładniami, pompami i większością innych ciężkich urządzeń.
CHOCKFAST BLUE jest nieprześcigniony w przypadku zastosowań pod ciężkim sprzętem tłokowym i obrotowym, ze względu na jego dokładną odporność na pełzanie, zmęczenie materiału i siły wstrząsowe. Jest również doskonałą pomocniczą powierzchnią dla żywicznej podkładki CHOCKFAST BLACK (CHOCKFAST Czarny).

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

CHOCKFAST BLUE jest zazwyczaj stosowany w zakresie grubości 25-38mm. Grubsze warstwy można wylewać tym tworzywem, pod warunkiem stosowania właściwej techniki wylewania. W celu uzyskania stosownych dodatkowych instrukcji, należy skontaktować się z dystrybutorem CHOCKFAST lub ITW Philadelphia Resins.
Długie wylewki są możliwe, należy jednak wcześniej, przed podjęciem decyzji, skontaktować się z producentem. Wylewkowa lepkość tworzywa CHOCKFAST BLUE daje 100% przylegania do powierzchni. Ponieważ CHOCKFAST BLUEma nieznaczną kurczliwość, ostateczne ustawienia można przeprowadzić przed wylaniem zaprawy.

Dla CHOCKFAST BLUE, przy temperaturach towarzyszących pracy silnika, w przedziale od 49 do 60oC, obciążenie statyczne nie powinno nominalnie przekraczać 35 kg/cm2, co jest zazwyczaj standardem dla większości urządzeń. Poniżej 49oC
dopuszczalne są obciążenia do 140 kg/cm2, nie powinno się jednak przekraczać 85 kg/cm2, bez uprzedniego skontaktowania się z ITW Philadelphia Resins.

CHARAKTERYSTYKA WYLEWANIA

Należy przechowywać żywicę i utwardzacz w temperaturze 21 – 27oC na 24 godziny przed mieszaniem. Utwardzacz powinien zostać dodany do żywicy i silnie zmieszany, dopóki mieszanka nie nabierze jednolitego koloru i struktury. Zazwyczaj wystarczy mieszanie przez 3 do 5 minut przy pomocy mieszadła.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK TERMICZNEJ ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ
Zakres Temperatur od 24oC do 71oC
27,7 x 10-6/ oC ASTM D – 696
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ 115300 kg / cm2 ASTM D – 109
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 1336 kg / cm2 ASTM D – 109
POKRYCIE 500 cm3/ kg
0,435 m2 @ 30 mm grubości
CZAS UTWARDZANIA 36 godzin @ 16oC
24 godziny @ 21oC
16 godzin @ 27oC
11 godzin @ 32oC
ODPORNOŚĆ OGNIOWA Samogasnący ASTM D – 635
UDARNOŚĆ WEDŁUG IZODA CHOCKFAST BLUE 0.15 N.m/cm ASTM D – 256
KURCZENIE LINIOWE 0.0001 mm/mm ASTM D – 2566
OPAKOWANIE 26 kg w 5-gal.puszce 13,1 litra
ŻYWOTNOŚĆ 35-50 minut @ 21oC
DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA przekracza 12 miesięcy w suchym miejscu składowania
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 2.0
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 140,6 kg / cm2 ASTM D – 638