CHOCKFAST® ORANGE

CHOCKFAST ORANGE (PR-610TCF) to specjalnie stworzone, dwuskładnikowe, obojętne tworzywo wylewane, w 100% ciało stałe, do stosowania jako materiał podkładkowy lub tworzący zaprawę fundamentową.

CHOCKFAST ORANGE jest odporny na działanie trudnych czynników środowiska morskiego i przemysłowego, w dużym stopniu stwarzających możliwość wystąpienia fizycznego lub termicznego szoku. Tworzywo to nie kurczy się, ma dużą uderzeniową i odporność na ściskanie. Lata doświadczeń w stosowaniu tworzywa CHOCKFAST wykazały, że stosowanie PR-610TCF jest daleko lepszą i tańszą metodą posadowienia i trwałego utrzymania precyzji w ustawieniu urządzeń w ekstremalnych warunkach pracy. PR-610TCF ma uznanie, bądź jest akceptowany, ze względu na swoje zastosowanie morskie, przez American Berau of Shipping, Lloys’s Register, Berau Veritas, Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd, Polski Rejestr Statków i większość innych towarzystw klasyfikacyjnych na całym świecie.

ZASTOSOWANIE

CHOCKFAST ORANGE został zaprojektowany jako tworzywo służące podkładkowaniu lub zaprawie fundamentowej morskich, głównych układów napędowych. Stosuje się go pod silnikami Diesla i gazowymi, przekładniami redukcyjnymi, generatorami, kompresorami, pompami, łożyskami niedzielonymi, szynami dźwigowymi i wieloma innymi urządzeniami. PR-610TCF nie wymaga specjalnych narzędzi czy szczególnych umiejętności, czego wymaga podkładkowanie stalą. Przy wylewaniu, CHOCKFAST ORANGE łatwo wypełnia przestrzeń wylewania, ze wszystkimi nieregularnościami powierzchni. To eliminuje konieczność obróbki płyt fundamentowych, dla uzyskania efektu doskonale zamocowanej podkładki.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK TERMICZNEJ ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ
Zakres Temperatur od 0oC do 60oC
30,8 x 10-6 / oC ASTM D – 696
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ 3677 Mpa ASTM D – 696
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 131 Mpa ASTM D – 696
OPAKOWANIA 1,96 dm3 na 3,4 kg
4,26 dm3 na 6,8 kg
CZAS UTWARDZANIA 48 godzin @ 15oC
36 godzin @ 18oC
24 godziny @ 21oC
18 godzin @ 26oC
ODPORNOŚĆ OGNIOWA Samogasnący ASTM D – 635
UDARNOŚĆ WEDŁUG IZODA 0.27 N.m/cm ASTM D – 256
KURCZENIE LINIOWE 0.02 mm/cm ASTM D – 2566
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE 37 Mpa
ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY Zdany Test Udarności
(Marynarka Wojenna) MIL-S-901C,
Stopień A, Typ A, Klasa I
DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA ponad 18 miesięcy
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1.58 g/cm3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 342 Mpa ASTM D – 638
SZOK TERMICZNY Od -18oC do 100oC ASTM D – 746
WIBRACJE MIL-STD-167