CHOCKFAST® RED

CHOCKFAST RED to trójskładnikowe tworzywo żywicznej zaprawy, bardzo mocne, w 100% ciało stałe, stosowane do zaprawy fundamentowej pod dużymi maszynami oraz do zalewania płyt fundamentowych różnego typu.

CHOCKFAST RED ma wyjątkowo wysoką wytrzymałość na ściskanie i znikomą kurczliwość, co czyni go idealnym do ostatecznych posadowień krytycznie ustawionych maszyn, w ramach wąskich tolerancji.

CHOCKFAST RED, w porównaniu z konwencjonalnymi zaprawami cementowymi, posiada następujące zalety:

 • Nie przepuszcza tłuszczu
 • Utwardza się przynajmniej trzykrotnie szybciej
 • Nie trzeba odmierzać składników mieszania
 • Zaprawia fundamenty pod maszynami ustawionymi w ostatecznym położeniu
 • Wyższa wytrzymałość fizyczna
 • Wysoka odporność uderzeniowa
 • Odporność na dużo większą liczbę chemikaliów
 • Silne wiązanie z metalem i betonem
 • Odporność na warunki pogodowe i cykliczne zmiany mróz/odwilż
 • Właściwości fizyczne są gwarantowane
 • Nadzwyczajna odporność na zmęczenie materiału

CHOCKFAST RED nie zawiera żadnych niereaktywnych rozcieńczalników, które mogłyby zakłócać proces utwardzania, czy też powodować straty materiału podczas lub po utwardzeniu.
Maszyny mogą być ustawione w ostatecznym położeniu przed dokonaniem wylewki, ze względu na znikomą kurczliwość tworzywa. Krytyczne ustawienie jest zachowane podczas pracy urządzenia, ze względu na jego wysoką stabilność oraz odporność na pełzanie i wibracje.

CHOCKFAST RED może być mieszane w małej przenośnej zaprawiarce. Należy przechowywać żywicę, utwardzacz i wypełniacz w temperaturze 18-27oC na 48 godzin przed mieszaniem. Dokładnie wymieszać utwardzacz z żywicą, przed dodaniem wypełniacza. Jeśli wymagana jest bardzo płynna mieszanka, można odpowiednio zredukować ilość wypełniacza. W obszarach nośnych jednakże, zalecana jest maksymalna redukcja do 3,5 torebek. Jeżeli pod uwagę bierze się mniej niż 3,5 torebek, prosimy o kontakt z Dystrybutorem CHOCKFAST lub ITW Philadelphia Resins.

CHOCKFAST RED, w porównaniu z zaprawami cementowymi, ulega szybkiemu i łagodnie termicznemu utwardzeniu. To pozwala na grubsze warstwy wylewki, bez niebezpieczeństwa powstania pęknięć naprężeniowych, często związanych z zaprawą żywiczną utwardzaną w wysokich temperaturach.
CHOCKFAST RED można wylewać na grubość większą niż 30 mm, pod warunkiem, że poszczególne warstwy wylewki nie powinny generalnie przekraczać 46 cm grubości i 2,2 m długości.

W celu uzyskania szczegółów projektowych rozwiązań oraz zastosowań prosimy pytać o Biuletyn #642.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

WSPÓŁCZYNNIK TERMICZNEJ ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ
Zakres Temperatur od 0oC do 60oC
20,1 x 10-6 / oC ASTM D – 696
WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ 140600 kg / cm2 ASTM D – 579
(Modyfikacja)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 1072 kg / cm2 ASTM D – 579
(Modyfikacja)
POKRYCIE 485 cm2/ kg
0,452 m2
@ 100 mm
CZAS UTWARDZANIA 54 godzin @ 16oC
36 godzin @ 21oC
24 godziny @ 27oC
18 godzin @ 32oC
ODPORNOŚĆ OGNIOWA Samogasnący ASTM D – 635
UDARNOŚĆ Wyższa niż beton
KURCZENIE LINIOWE Niemierzalne ASTM D-2566
OPAKOWANIE 94 kg
45,3 litrów
ŻYWOTNOŚĆ ok. 3 godziny @ 21oC
DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA przekracza 12 miesięcy w suchym miejscu składowania
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 2.06
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 133 kg / cm2 ASTM D – 638