Złącze Kwadratowe Teekay zapewnia kompleksowe rozwiązanie łączenia sekcji rur o przekroju skrzynkowym niwelując konieczność spawania i obróbki na gorąco w miejscu montażu.

Dostępne w rozmiarach 60mm, 80mm i 100mm, złącza kwadratowe przydatne są do łączenia rur systemów napowietrzania. Kompensacja przesunięć osiowych jest możliwa, gdyż złącze nie mocuje rur. Możliwe jest wyposażenie złącza w uszczelkę wysokotemperaturową.

Zakres dostępnych rozmiarów Złączy Kwadratowych Teekay: DZ 60mm, DZ 80mm, DZ 100mm.