Objęte ponad pięćdziesięcioma patentami i znakami prawnie chronionymi złącza TEEKAY są bezsprzecznie innowacyjne technologicznie. Dział Rozwoju i Badań w zakładach producenta ciągle udoskonala obecne rozwiązania i odpowiada na nowe wyzwania zgłaszane przez klientów.

Złącza TEEKAY są dostępne w dwóch podstawowych konfiguracjach: Axilock i Axiflex:

TEEKAY AXILOCK

(PRZENOSZĄCE SIŁY OSIOWE)

Złącza Teekay Axilock  są wyposażone w metalowe pierścienie kotwiące zazębiające się w ściankę rury podczas montażu. Dzięki temu obie rury są zabezpieczone przed wysunięciem podczas wzrostu ciśnienia i sił osiowych przy obciążeniu końcowym.

TEEKAY AXIFLEX

(NIEPRZENOSZĄCE SIŁ OSIOWYCH)

Złącza Teekay Axiflex łączą rury już umocowane. Wówczas siły osiowe nie muszą być akomodowane przez złącze. Konstrukcja złącza umożliwia zakres średnic rur aż do 4m. Złącze można nasunąć na koniec rury lub – w wersji rozwieralnej – owinąć wokół połączenia rur.

Każde złącze (Axilock i Axiflex) składa się z obudowy, uszczelki i części zamykającej. Zadaniem obudowy jest objęcie uszczelki i dociskanie jej do powierzchni rury przy domkniętym zamku. Część zamykająca służy dociągnięciu obu końców obudowy wokół obwodu rury. Na każdym złączu wartości momentu obrotowego skutecznego dokręcenia i doszczelnienia podaje instrukcja na etykiecie.

Złącze Axilock ma dwa pierścienie kotwiące blisko krawędzi obudowy, z mechanizmem uszczelniającym ulokowanym pomiędzy nimi.

W trakcie dokręcania zamka wargi uszczelki dociskane są do powierzchni rury tworząc uszczelnienie. W tym samym czasie dwa pierścienie kotwiące przechodzą przez gumę, zazębiając się o obie rury, zabezpieczając je tym samym przed wyślizgnięciem, czy to przy zewnętrznym obciążeniu, czy też ciśnieniu wewnętrznym. Uszczelnienie końcowe jest także dociskane do powierzchni rury, zabezpieczając pierścienie kotwiące i ten odcinek rury, gdzie zostały zazębione, od wszelkiego możliwego zewnętrznego oddziaływania korozyjnego.

Uszczelka w złączu Axiflex jest wyposażone w dwie grube wargi umożliwiające rozprężenia i obkurczenia rur w złączach.

Wargi uszczelniające dociskają powierzchnię rury i tworzą uszczelnienia wargowe. Konstrukcja uszczelnień wargowych jest odporna na wewnętrzne ciśnienie w rurach. Gdy rośnie ciśnienie, złącze szczelniej dociska powierzchnię rury.