UWAGI INSTALACYJNE I MONTAŻ

Produkty Teekay są nieskomplikowane i łatwe w montażu oraz oferują znaczące tolerancje i elastyczność, gdy montowane są właściwie i w zgodzie z uznaną praktyką instalatorską.

Podstawowe zalecenie dotyczące momentu dokręcania widnieje na etykiecie złącza. Należy go przestrzegać, choć w pewnych specyficznych sytuacjach może być konieczne zmniejszenie lub zwiększenie momentu dokręcenia w porozumieniu z działem technicznym producenta.

Instrukcja montażu dostarczana jest wraz ze złączem, można ją także otrzymać od dostawcy. Należy zapoznać się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i postępować zgodnie z jej wytycznymi. Dział techniczny niezwłocznie udziela wszelkich porad i informacji dotyczących zastosowania złączy.

Ponieważ złącza Teekay Axiflex mają duże tolerancje na średnice zewnętrzne rur, rury mogą być przycięte w terenie na miejscu montażu do odpowiednich rozmiarów.  Dzięki właściwościom konstrukcyjnym uszczelki złączy Teekay Axiflex rury nie muszą być poddawane żadnej szczególnej obróbce przed montażem. Zaleca się, aby po przycięciu rur usunąć wszelkie zadziory i większe nierówności z powierzchni rur. Należy także pokryć smarem uszczelkę lub rurę (uwaga: nie dotyczy złączy Axilock).

W przypadku rur wzdłużnie lub spiralnie uzwojonych należy usunąć zgrubienia na odległość jednej szerokości złącza mierząc od końca rury.

Ponieważ uszczelka gumowa w złączach Teekay reaguje na zmiany w ciśnieniu rurociągu, nie jest konieczne nadmierne dokręcenie śrub dla uzyskania szczelności.

Wartości momentu obrotowego widnieją na każdej etykiecie złącza Teekay; są odpowiednie dla większości materiałów rurowych i zastosowań. Jednakże, w przypadku rur miękkich i cienkościennych może być konieczne zredukowanie ustawienia momentu dokręcenia. Dzięki temu zmniejszy się obciążenie promieniowe umożliwiając efektywne uszczelnienie bez powodowania deformacji czy uszkodzenia rury.

I przeciwnie, na rurach sztywnych o porowatej powierzchni, na rurach owalnych, jak również gdy wymagają tego szczególne warunki terenowe, może być konieczne zwiększenie momentu obrotowego, tak aby złącze mogło zaadoptować kształt rury uszczelniając ją efektywnie.

MONTAŻ

Końce rur należy przyciąć prostopadle oraz usunąć wszelkie zadziory i zgrzeiny.

Powierzchnia rury powinna być czysta i gładka, bez żadnych luźnych części, ani wyszczerbień w obszarze zasięgu uszczelki.

Przy osiowaniu końców rur uwzględnia się limity podane dla danego złącza.

Zaznacz połowę szerokości złącza na obu końcach rury jako naprowadzenie w czasie montażu. Umożliwi to wycentrowanie złącza nad końcami rury przy montażu.

Sprawdź, czy złącze jest odpowiedniego typu oraz czy jest wyposażone we wkładkę próżniową, jeżeli była wymagana.

Usuń plastikowe opakowanie ze złącza.

Nie rozbieraj złącza.

Nie upuść złącza.

Odsuń jeden z końców rury i nasuń na niego złącze. Ustaw odpowiednio drugi koniec rury i nasuń złącze na właściwą pozycję wskazaną przez wykonane wcześniej zakreślenia.

Dokręcaj naprzemiennie śruby aż do “zaciśnięcia” złącza na rurze. Nie obracaj złącza na rurze, gdy już sprzęga połączenie.

Dokręcaj śruby równomiernie za pomocą klucza dynamometrycznego do wielkości wskazanej na etykiecie złącza. Upewnij się, czy obie śruby osiągnęły moment obrotowy, dokręcając śruby naprzemiennie do czasu, aż obie będą w pełni dokręcone.

Nie dokręcaj śrub nadmiernie. Nie luzuj śrub, gdy zostaną już dokręcone.

DEMONTAŻ

Upewnij się, że w rurociągu, z którego zdejmujesz złącze, nie ma ciśnienia.

Opróżnij rurociąg, o ile to możliwe.

Zabezpiecz siebie i wszelkie urządzenia znajdujące się w najbliższym otoczeniu przed wypływem cieczy.

Upewnij się, że złącze rurowe nie podpiera końców rur.

Poluzuj śruby nie odkręcając ich zupełnie.

Nie obracaj złącza na rurze, dopóki pierścienie kotwiczące są zazębione ( tylko Axilock).

Poluzuj zazębienie pierścieni kotwiczących, jeżeli to konieczne, poprzez delikatne potrząsanie lub odczepianie do góry i w dół rury (tylko Axilock).

Zsuń złącze z rury.

Oczyść złącze i końce rury i sprawdź stan uszczelki przed ponownym montażem.

NARZĘDZIA I AKCESORIA

Dostępne osobno lub w zestawie

Smar rurarski dla ułatwienia montażu złączy o dużych średnicach (odpowiedni dla wody pitnej)

Korba do kluczy nasadowych do zmniejszenia luzów przed uszczelnieniem złącza za pomocą klucza dynamometrycznego

Adaptory głowic śruby

6mm      8mm     10mm     14mm      AF

dla    M8        M10       M12       M16         śruba

Klucze dynamometryczne

Model SL1               Zakres 10 –   54 N/m

Model SL2               Zakres 30 – 150 N/m

Młotki

Dostępne w 2 rozmiarach: 35mm and 50mm

Używane do poprawy osadzenia złącza na powierzchni rur o większych średnicach.