Contact

 

Company info

TROYMARINE


TROYMARINE Sp. z o.o.

ul. Śląska 17
81-319 Gdynia, Poland
tel.  +48 58 7818300

e-mail: info@troymarine.pl

VAT Reg. No.: PL5860103245
KRS: 0000109952
REGON: 003007209
Kapitał zakładowy: 51.000,00 PLN

Contact form

Send us a message