AXILOCK-S I AXILOCK

Złącza Teekay Axilock zaprojektowano w celu zastąpienia kołnierzowania, spawania, rowkowania lub gwintowania rur szybkim i prostym rozwiązaniem połączeń bosych końców rur. Wprowadzając pierścienie kotwiące z każdej strony mocowania, uzyskano w złączach Axilock wysoki poziom bezpieczeństwa usztywnienia rur pod ciśnieniem. Każde złącze jest w 100% wyłożone uszczelnieniem gumowym w pełni obejmującym medium rurowe, dzięki czemu metalowe komponenty złącza są izolowane od potencjalnie korozyjnego oddziaływania medium przepływającym przez rurociąg.

W zależności od ciśnienia i średnicy rury dostępne są złącza z pojedynczą obudową (Axilock-S) lub podwójną (Axilock). Oba modele są odpowiednie dla nowych instalacji lub naprawianych, czy to na statku, w budownictwie, czy też w obiekcie przemysłowym. Zakres złączy Teekay Axilock stanowi system różnorodnych połączeń, które akomodują ugięcia kątowe, wibracje i próżnię.