EPY

Tworzywo EPY

Tworzywo EPY jest specjalnym tworzywem chemoutwardzalnym na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń wymagających precyzyjnego i trwałego posadowienia, w szczególności okrętowych silników głównych i urządzeń pomocniczych, maszyn i urządzeń w obiektach budowlanych oraz służącym do kotwienia śrub w betonie. Tworzywo EPY powstaje przez zmieszanie dwóch rodzajów żywicy epoksydowej, wypełniacza i utwardzacza. Posiada dobrą lejność i mały skurcz odlewniczy. Po utwardzeniu odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, odpornością na pełzanie i starzenie, tłumi drgania i rozprzestrzenianie dźwięków materiałowych.

Posadawianie maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych z tworzywa EPY

Posadawianie maszyn i urządzeń na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY polega na ustawieniu maszyny /urządzenia/ w wymaganym położeniu przy pomocy klinów lub śrub odciskowych i wykonaniu pomiędzy fundamentem a podstawą maszyny /urządzenia/ odpowiednich gniazd zalewowych. Gniazda te wypełnia się następnie ciekłym tworzywem EPY /kompozycja wymieszana z utwardzaczem/, które po utwardzeniu tworzy podkładki fundamentowe ściśle dopasowane do powierzchni oporowych fundamentu i podstawy maszyny. Po napięciu, uprzednio luźno włożonych, śrub fundamentowych otrzymuje się gotowe złącze fundamentowe, które zapewnia dokładne i niezawodne ustawienie maszyny /urządzenia/ w okresie długotrwałej eksploatacji.

Kotwienie śrub fundamentowych w betonie przy użyciu tworzywa EPY

Kotwienie śrub fundamentowych polega na ich zalaniu na odpowiedniej długości ciekłym tworzywem EPY w odpowiednich otworach wykonanych w betonowym fundamencie. Po utwardzeniu się tworzywa EPY otrzymuje się pewne i trwałe zakotwienie śrub. Kotwienie śrub może być wykonywane jednocześnie z odlewaniem podkładek fundamentowych maszyn /urządzeń/ posadawianych na betonowych fundamentach.

Własności tworzywa EPY

Wytrzymałość na ściskanie ASTM D-695 169 N/mm²
Moduł Younga ASTM D-695 4915 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D-638 45,9 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie ASTM D-732 59,1 N/mm²
Udarność ASTM D-256 6,386 kJ/m²
Twardość ASTM D-2583 52° Barcola
Współczynnik tarcia po stali 0,3 ÷ 0,8
Ciężar właściwy 1,59 kg/dm³
Czas utwardzania
20°C
15°C
10°C
24 h
48 h
72 h
Pełzanie przy 70°C ASTM D-621
σd = -3,4 N/mm²
σd = -6,9 N/mm²
σd = -13,8 N/mm²
σd = -27,6 N/mm²
0,011 mm
0,012 mm
0,015 mm
0,058 mm
Wytrzymałość zmęczeniowa DIN 50100,
f = 10 Hz, σg = -5 N/mm², σd = -(92÷60)N/mm²
σd= -92 N/mm²
σd = -80 N/mm²
σd = -78 N/mm²
σd = -65 N/mm²
σd = -60 N/mm²
N= 824 cykli obciążeń
N=1805 cykli obciążeń
N=3360 cykli obciążeń
N>35×104 cykli obciążeń
N>10×106 cykli obciążeń